Hogere hypotheek voor tweeverdieners in 2021

Tweeverdieners en mensen met een studieschuld kunnen vanaf volgend jaar meer geld lenen bij de aankoop van een huis dan ze op dit moment kunnen. Hoeveel tweeverdieners straks kunnen lenen? Freek legt het uit.

Maximale hypotheek tweeverdieners

Het toetsingsinkomen van de minst verdienende partner telt vanaf 2021 voor 90% mee bij het bepalen van het financieringslastpercentage en voor 100% mee bij het bepalen van het gezamenlijk toetsingsinkomen en de maximale leensom. In 2020 was dit eerste percentage 80%. Het verschil in besteedbaar inkomen tussen twee- en eenverdieners neemt door belastingwijzigingen al enkele jaren toe en dat zal de komende jaren alleen maar verder oplopen. Naast een hogere hypotheek houden tweeverdieners dit jaar ook meer geld over voor andere uitgaven.

Hogere hypotheek voor mensen met een studieschuld

Ook mensen met een studieschuld kunnen volgend jaar meer lenen dan dit jaar. Bij een studieschuld van € 25.000 euro scheelt het ongeveer € 7.000 tot € 8.000. Hierdoor zullen waarschijnlijk minder mensen hun studieschuld verzwijgen. Bij grote studieschulden blijft de impact op je lening echter groot. Als je vóór 2015 begon met het aflossen van de studieschuld, was de hypotheek met het dubbele van de studieschuld beperkt. Bij een aflossing na 2015, in het nieuwe aflosstelsel, lopen de studieschuld en de inkorting op de hypotheek vrijwel gelijk op.

Hogere hypotheek door energiebesparende maatregelen

Behalve tweeverdieners en mensen met een studieschuld kan bijna iedereen in 2021 net als in voorgaande jaren onafhankelijk van hun inkomen een hogere hypotheek krijgen als zij energiebesparende maatregelen nemen of een energiezuinig huis kopen. Voor duurzame maatregelen kan een bedrag van maximaal € 9.000 buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de financieringslast. Kopers van een energiezuinige woning kunnen dan € 15.000 of € 25.000 extra lenen.

Geplaatst

  • Freek Hypotheek
  • 24 november 2020

Situatie

  • Algemeen

Ben jij benieuwd óf en hoeveel jij in 2021 meer aan hypotheek kunt krijgen?

Stel je vraag online of maak een afspraak met Freek bij jou in de buurt.

Wel of niet bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Jaarlijks maken veel huiseigenaren bezwaar tegen de hoogte van hun WOZ-waarde. Maar let op: een hoge WOZ-waarde kan ook een financieel voordeel opleveren.

Het huis van Mark en Victoria is van het gas af

Mark en Victoria hebben hun huis zó verbouwd en verduurzaamd dat ze helemaal van het gas af zijn. Hoe ze dat hebben gedaan en wat het oplevert? Lees het interview.

Mayke en Job bouwen zelf een duurzaam droomhuis

Starters Mayke en Job werden ingeloot voor een eigen kavel en bouwen nu zelf een nul-op-de-meterwoning. Hoe de hypotheek geregeld is? Lees het interview.