‘Houdbaarheid’ van inkomen onder de loep

In deze tijd, waarin behoud van werk en inkomen geen vanzelfsprekendheid is, heeft een aantal geldverstrekkers de werkwijze voor de beoordeling van een hypotheekaanvraag aangepast. Zij nemen de ‘houdbaarheid’ van het inkomen, in het licht van recente economische ontwikkelingen, nader onder de loep. Niet om op voorhand aanvragen af te wijzen. Maar om op basis van cijfers verantwoorde beslissingen te nemen.

Want voor zowel consument als geldverstrekker is het belangrijk om goed te checken of een gewenste financiering haalbaar is en hypotheeklasten betaalbaar blijven. Nu en in de nabije toekomst. Beter voorkomen dan genezen is daarbij het ‘gezonde’ motto.

Bij het aanvragen van een hypotheek krijg je een ‘inventarisatieformulier’ voorgelegd, dat inmiddels is uitgebreid met vragen over de mogelijke impact van recente ontwikkelingen. Je wordt gevraagd om aan te geven óf je de gevolgen daarvan voelt en wat dat voor jouw financiën betekent. Een salarisstrook of (intentie)verklaring van je werkgever mag niet ouder dan twee maanden zijn. Ondernemers dienen inzicht te geven in hun resultaten van dit lopende jaar. Denk dan aan gegevens over de omzet tot nu toe, de aangifte omzetbelasting en/of een prognose over 2020.

In het verlengde daarvan pleit de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) voor een uniforme aanpak en heeft in samenwerking met diverse marktpartijen een vragenlijst opgesteld. Deze lijst biedt aan zowel de klant als de geldverstrekker extra ruimte om aan te geven waarom een aanvraag verantwoord is. Het doel daarvan is te voorkomen dat mensen die in getroffen branches werken bij voorbaat geen toegang tot de hypotheekmarkt krijgen.

Geplaatst

  • Freek Hypotheek
  • 5 juni 2020

Situatie

  • Algemeen

Wil je meer weten over jouw hypotheekmogelijkheden?

Neem contact op met Freek Hypotheek.

Het huis van Mark en Victoria is van het gas af

Mark en Victoria hebben hun huis zó verbouwd en verduurzaamd dat ze helemaal van het gas af zijn. Hoe ze dat hebben gedaan en wat het oplevert? Lees het interview.

Mayke en Job bouwen zelf een duurzaam droomhuis

Starters Mayke en Job werden ingeloot voor een eigen kavel en bouwen nu zelf een nul-op-de-meterwoning. Hoe de hypotheek geregeld is? Lees het interview.

Lenen voor verduurzamen? Dit is er mogelijk

Denk je erover geld te lenen voor het verduurzamen van je huis? Freek legt uit wat de mogelijkheden zijn.