Nieuw leenstelsel toch van invloed op hypotheek

Het krijgen van een hypotheek is voor studenten die onder het nieuwe leenstelsel vallen tóch lastiger dan voor mensen die gebruikmaakten van de oude studiefinanciering. Uit onderzoek blijkt dat de belofte die de regering tijdens de invoering van het nieuwe leenstelsel in 2015 deed, niet wordt waargemaakt.

Een studieschuld heeft invloed op het verkrijgen van een hypotheek. Als je een schuld hebt, kun je minder lenen. Dat was al zo bij mensen die voor 2015 een studieschuld hadden, maar bij het nieuwe leenstelsel is het aantal mensen met een studieschuld flink toegenomen; van 28 procent in 2015 naar 62 procent in 2017. Ook de hoogte van de studieschuld is flink gestegen. In 2015 was de gemiddelde studieschuld €15.000, maar in in 2017 was dat bijna €26.000, wat zo’n €2.000 meer is dan het Centraal Bureau voor de Statistiek voorspelde.

Nog minder lenen dan onder het vorige stelsel

Omdat de regering dat al had voorzien, werden er afspraken met banken gemaakt: de banken zouden minder streng naar de studieschuld kijken. Waar eerst 0,75 procent van de schuld werd gebruikt in de berekening van de maximale maandlast, is dat nu 0,45 procent. Daardoor zou het makkelijker zijn om met een schuld een huis te kopen. Uit onderzoek blijkt alleen dat juist het omgekeerde is gebeurd. Door de invoering van het leenstelsel is de gemiddelde studieschuld zo hard gestegen dat pas afgestudeerden er nu alsnog op achteruit gaan. Sterker nog, ze kunnen nu minder lenen dan mensen die onder het vorige stelsel zijn afgestudeerd. Hierdoor wordt het voor de huidige starters nog moeilijker om een huis te kopen.

Geplaatst

  • Freek Hypotheek
  • 4 december 2018

Situatie

Heb jij een studieschuld en wil je weten in welke mate die invloed heeft op jouw hypotheek?

Stel je vraag online of maak een afspraak bij ons op kantoor.