Nieuwe voorwaarden Nationale Hypotheek Garantie

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft de voorwaarden en normen voor 2021 bekendgemaakt. Die bevatten voor oversluiters zonder NHG extra voorwaarden, zij worden vanaf volgend jaar dus strenger beoordeeld. Senioren met een verschil in AOW-ingangsdatum krijgen juist te maken met een versoepeling. Hoe zit het precies?

Vorige week werden de nieuwe financieringslastnormen voor hypotheken in 2021 al bekend gemaakt. Die leveren onder meer een hogere hypotheek op voor tweeverdieners, die het toetsingsinkomen van de minst verdienende partner voor 90% mee mogen laten bepalen bij het financieringslastpercentage en voor 100% mee mogen laten tellen bij het bepalen van het gezamenlijk toetsingsinkomen en de maximale leensom. In 2020 was dit 80%.

Voorwaarden NHG hypotheek voor senioren

NHG heeft vooral voor senioren goed nieuws: zij kunnen vanaf 2021 gebruikmaken van een ‘tijdelijk-tekortregeling’, wat betekent dat het sluiten van een hypotheek makkelijker wordt. Een tijdelijk financieringstekort bij twee senioren – veroorzaakt door een verschil in AOW-leeftijd – wordt opgelost met de werkelijke lastentoets. De regeling geldt voor partners waarvan minimaal één persoon binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt. De financieringslast vanaf de AOW-ingangsdatum van de oudste aanvrager tot de AOW-ingangsdatum van de jongste aanvrager mag dan op basis van de werkelijke lastentoets in plaats van annuïtaire lasten worden vastgesteld. Daar horen wel voorwaarden bij, zoals maximaal 120 maanden toetsen op basis van vaste lasten en een minimale rentevaste periode van 10 jaar die minimaal duurt tot de AOW-ingangsdatum van de jongste aanvrager.

Aangescherpte voorwaarden voor oversluiten naar NHG

Naast versoepelingen worden er ook aanscherpingen gedaan. Om een hypotheek zonder NHG te kunnen oversluiten naar een lening met garantie is er nauwer omschreven wat er wordt verstaan onder ‘het verbeteren van de individuele klantsituatie’. Oversluiten is vanaf volgend jaar bijvoorbeeld mogelijk als NHG nodig is om woningbehoud voor de huiseigenaar mogelijk te maken of als de aflossingsvrije hypotheek deels wordt omgezet naar een hypotheek met aflosvorm. Maar oversluiten mag ook nog gewoon als er sprake is van woningverbetering, relatiebeëindiging of erfopvolging en afkoop erfpacht of verkrijging van de volle eigendom van de grond.

Financieringsdoelen combineren mogelijk

Volgend jaar kunnen in dezelfde financieringsaanvraag verschillende financieringsdoelen met elkaar worden gecombineerd, zoals kwaliteitsverbetering, echtscheiding, afkoop erfpacht of de SVn Starterslening. Hierdoor kan de financieringsbehoefte van een hypotheekaanvrager in één financieringsaanvraag worden gerealiseerd. Dit scheelt hem/haar, maar ook de adviseur en geldverstrekker kosten, tijd en energie.

Andere wijzigingen NHG hypotheek

Daarnaast is het model werkgeversverklaring aangepast. Of een lening bij dezelfde of bij een andere geldverstrekker wordt overgesloten, maakt volgend jaar voor de NHG niet meer uit. In beide situaties is het mogelijk om bijvoorbeeld de boeterente mee te financieren. Het maximum van twee hypothecaire inschrijvingen komt te vervallen. Zoals we eerder bekendmaakten, gaat de kostengrens van € 310.000 naar € 325.000. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd, is de grens 6% hoger. De borgtochtprovisie blijft 0,7% van de leensom.

Geplaatst

  • Freek Hypotheek
  • 24 november 2020

Situatie

  • Algemeen

Wil jij persoonlijk advies over een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie in 2021?

Stel je vraag online of maak een afspraak met Freek bij jou in de buurt.

Wel of niet bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Jaarlijks maken veel huiseigenaren bezwaar tegen de hoogte van hun WOZ-waarde. Maar let op: een hoge WOZ-waarde kan ook een financieel voordeel opleveren.

Het huis van Mark en Victoria is van het gas af

Mark en Victoria hebben hun huis zó verbouwd en verduurzaamd dat ze helemaal van het gas af zijn. Hoe ze dat hebben gedaan en wat het oplevert? Lees het interview.

Mayke en Job bouwen zelf een duurzaam droomhuis

Starters Mayke en Job werden ingeloot voor een eigen kavel en bouwen nu zelf een nul-op-de-meterwoning. Hoe de hypotheek geregeld is? Lees het interview.